Badanie wykrywaczem kłamstw (wariografem) w sprawie zaginięć

 

Wykrywacze kłamstw, czyli wariografy to urządzenia używane w celu sprawdzenia, czy badana osoba mówi prawdę, czy kłamie. Używane są one nie tylko przez służby, ale również przez prywatne agencje detektywistyczne. Wyniki badania wariografem mogą okazać się bardzo pomocne w wielu sprawach, w tym między innymi w sprawach związanych z zaginięciami.

Czym jest wariograf?
Wariograf, inaczej wykrywacz kłamstw to urządzenie, które przeznaczone jest do analizy reakcji organizmu na bodźce dostarczane z zewnątrz, co pozwala na rejestrowanie towarzyszących im emocji.

Takie narzędzie kryminalistyczne rejestruje zmiany zachodzące w układzie nerwowym oraz innych układach ciała człowieka, w tym oddech, krążenie, działanie gruczołów potowych. W przypadku, gdy badana osoba kłamie, badanie wariografem może to zarejestrować. Dochodzi wtedy do zmian w ciśnieniu krwi, tętnie, częstotliwości oddechu.

Warto jednak zaznaczyć, że wykrywacz kłamstw nie jest traktowany jako sposób rozstrzygania o winie, ponieważ jego wyniki nie dają stuprocentowej pewności.

Wykrywacz kłamstw w polskich przepisach:
• stosowanie wariografu jest niedopuszczalne podczas przesłuchań
• wariograf może być zastosowany tylko wtedy, gdy osoba badana wyraża na to zgodę

Jak przebiega badanie wykrywaczem kłamstw?
Podczas badania wykrywaczem kłamstw osoba poddana badaniu podłączana jest specjalnymi elektrodami do urządzenia. Następnie badający ją specjalista, na przykład prywatny detektyw, zadaje jej szereg pytań związanych z konkretną sprawną.

W tym czasie wykrywacz kłamstw rejestruje reakcje ciała związane z emocjami, co wyświetlane jest na ekranie komputera albo drukowane na specjalnym papierze. Na podstawie analizy wyników można określić zmiany emocjonalne, co może świadczyć o kłamstwie.

Badanie wariografem w sprawie zaginięć
Prywatna agencja detektywistyczna może wykorzystać wykrywacz kłamstw do przeprowadzenia badania osoby podejrzanej w sprawach o zaginięcia lub też innych osób, które mogą być z nimi powiązane.

Za pomocą badania wariografem można określić wtedy, gdy konkretna osoba wie coś na temat zaginięcia, czy była z nim powiązana, czy posiada wiedzę dotyczącą sprawcy, miejsca zaginięcia, obecnego miejsca znajdowania się osoby zaginionej.

Zainteresowani skorzystaniem z takich usług powinni zdecydować się na pomoc dobrego detektywa, który posiada duże doświadczenie w tym właśnie zakresie. Można wtedy liczyć na kompleksową obsługę związaną z ustaleniem miejsca przebywania osoby zaginionej. To duże wsparcie wtedy, gdy nie można się z nią skontaktować i ustalić jej miejsca pobytu.