Księgowość w małych przedsiębiorstwach

 

Wszelkiego rodzaju małe przedsiębiorstwa mogą skorzystać z uproszczonych form prowadzenia księgowości. Wśród nich można wyróżnić takie formy jak karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany, a także podatkowa księga przychodów i rozchodów.

Karta podatkowa
Księgowość dla małych przedsiębiorstw może być prowadzona na przykład w formie karty podatkowej. Jednak z tego rozwiązania może skorzystać jedynie niewielka ilość przedsiębiorców, ponieważ aby móc korzystać z karty podatkowej należy spełniać pewne określone w ustawie warunki. Korzystanie z karty podatkowej polega na płaceniu do miesiąc pewnej stałej kwoty, która zależy od rodzaju działalności, miejsca jej prowadzenia, a także ilości zatrudnianych pracowników. Dzięki tym zmiennym możliwe jest określenie, jaką kwotę będzie płacił pracodawca rozliczający się w formie karty podatkowej. Wszystkie stawki podatków zawarte są w tabeli, znajdującej się w odpowiedniej ustawie. Jest to bardzo dobre rozwiązanie dla wszystkich przedsiębiorców, którzy mogą z niego korzystać.

Ryczałt ewidencjonowany
Kolejnym bardzo dobrym sposobem rozliczania się dla małych przedsiębiorców jest ryczałt ewidencjonowany. Jednakże ta uproszczona forma podatku również zawiera pewne limity i nie może się nią rozliczać każdy przedsiębiorca, który by tego chciał. Ryczałt ewidencjonowany polega na płaceniu co miesiąc stałej kwoty, która będzie zależna od osiągniętych w danym miesiącu przychodów. Koszty ponoszone przez firmę nie są w tym przypadku w ogóle uwzględniane. Metoda ta ma bardzo wiele zalet. Przede wszystkim stawki podatku, które są w niej określone są dużo niższe niż tradycyjne stawki, które występują w przypadku innych form opodatkowania. Nad tym rozwiązaniem powinny się zastanowić wszystkie osoby, dla których będzie ono dużo bardziej korzystne niż standardowe formy.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów
Bardzo popularną metodą rozliczania się małych przedsiębiorców jest także podatkowa księga przychodów i rozchodów. Jest to metoda bardzo często wykorzystywana przez małe i średnie firmy, ponieważ ma wiele zalet. Przy jej rozliczaniu najlepiej skorzystać z pomocy takiego podmiotu jak biuro rachunkowe. Metoda ta nie ma aż tylu obwarowań, co karta podatkowa oraz ryczałt ewidencjonowany, dlatego może z niej korzystać dużo więcej firm. Sposób obliczania podatku w podatkowej księdze przychodów i rozchodów jest stosunkowo prosty. Obowiązują standardowe stawki podatku, a wśród nich można wymienić następujące: 18%, 19% lub 32%. Z całą pewnością warto wybrać dla siebie jak najbardziej korzystne rozwiązanie.