Kiedy warto wdrożyć etykiety laboratoryjne?

Znakowanie różnego rodzaju produktów to naturalna kolej rzeczy. W ten sposób każdy produkt jest oznaczony i nie ma prawa zaginąć wśród wielu innych. W niektórych branżach jest to niezwykle istotne, bo co by się stało, gdyby na przykład w laboratorium pomieszano próbki lub część z nich w ogóle ich nie miała? Mogłyby wyniknąć z tego różnego rodzaju konsekwencje o rozmaitych skutkach. Etykiety laboratoryjne powinny więc wchodzić w skład każdego laboratorium.

Jak przechowywać próbki laboratoryjne?

Materiały do analizy pobrane od pacjentów to materiał szczególny. Wymaga nie tylko odpowiedniego oznakowania – w tym celu stosuje się etykiety laboratoryjne, ale również przechowywania. Krew i inne płyny ustrojowe czy wymazy z różnorodnych miejsc naszego organizmu przechowywane są w różnego rodzaju pojemnikach. Fiolki, kasety, butelki, szkiełka, płytki dołkowe, probówki, słomki, fiolki kriogeniczne – różnorodność jest bardzo duża, a rodzaj zawsze dobierany według szczegółowych wytycznych. Każdy rodzaj pobranego materiału potrzebuje również odpowiednich warunków do przechowywania, czasem zupełnie innych. Prawidłowe magazynowanie próbek jest niezbędne, aby analiza pobranego materiału była w stu procentach miarodajna. Flora drobnoustrojów jest wrażliwa na takie czynniki jak temperatura czy czas przetrzymywania i transportu. Każdą próbkę przechowuje się w określonych warunkach, aby jak najbardziej zminimalizować zmiany w populacji drobnoustrojów.

Etykiety laboratoryjne – właściwe przechowywanie

Pobrane próbki w odpowiednich pojemnikach potrzebują właściwego oznakowania. Stosuje się w tym celu etykiety laboratoryjne, które zapewniają profesjonalną identyfikację poszczególnych materiałów. Aby dobrze spełniały swoje zadanie, muszą charakteryzować się pewnymi cechami. Oczekuje się między innymi od nich, że będą dobrze przylegały do próbek niezależnie od tego, z jakich zostały wykonane materiałów. Czy to będą słomki, czy szkło – muszą dobrze i trwale przylegać do pojemnika. Inną bardzo istotną cechą jest zachowanie czytelności. Napis na etykiecie laboratoryjnej nie może zniknąć bądź rozmazać się – jeśli tak się stanie – są to realne straty dla laboratorium. Etykiety laboratoryjne muszą także być odporne na duże zmiany
w temperaturze – niektóre próbki przechowuje się nawet w – 180 stopniach Celsjusza. Dlatego wykonane są z różnorakich materiałów: poliestru, płótna nylonowego lub winylowego czy winylu samolaminującego. Ważne również, aby można było łatwo
je zaprojektować i wydrukować w warunkach laboratoryjnych.