Zbiorniki przemysłowe – co ma wpływ na cenę i czas budowy?

Inwestycja w zbiornik przemysłowy jest jak najbardziej zasadna od strony ekonomicznej. Problem polega na tym, że możliwość korzystania z wody opadowej, jest w tym przypadku obwarowana szeregiem przepisów. Nietrudno dojść do wniosku, że uproszczenie ich, rzeczywiście usprawniłoby kwestię ograniczenia zużycia wody z instalacji.

Formalności – największe obciążenie przedsiębiorcy

Zbiorniki przemysłowe są jak najbardziej funkcjonalnymi elementami przedsiębiorstwa, aczkolwiek ich budowa wymaga spełnienia określonych i bardzo zawiłych formalności.

Jedną z nich jest konieczność przeanalizowania, czy taka inwestycja (wraz z towarzyszącymi jej przepustami) nie wpłynie na gospodarkę wodną znajdujących się pod nią gruntów. W tym celu należy sporządzić stosowną dokumentację, której cechą szczególną jest… bardzo długi czas rozpatrywania. Wszystkie powyższe analizy sporządza się nawet pół roku, co skutecznie hamuje inwestycje po stronie przedsiębiorcy. Oczywiście taka ekspertyza wiąże się też z dodatkowymi kosztami, których wysokość jest uzależniona od czynności prawnych, które trzeba wykonać.

Czas i koszty

Na czas i cenę realizowanej w ten sposób inwestycji ma wpływ również to, w jaki sposób dana inwestycja będzie wykonywana.

Istotną kwestią jest tu otrzymanie pozwolenia na budowę. W przypadku małych zbiorników (często o zastosowaniu prywatnym) wystarczy zgłoszenie. Oczywiście nie można zapominać, że pozostałe elementy tak zaprojektowanego zbiornika będą wymagać dodatkowych formalności (np. rowy odpływowe, przepusty itd.). Poza tym zbiorniki przemysłowe są konstrukcjami czysto inwestycyjnymi, co również wiąże się z określonymi formalnościami.

Bilans zysków i strat

Montaż zbiornika przemysłowego trwa stosunkowo krótko. Niemniej jego koszty powstawania i związane z nimi formalności, mogą w tym przypadku zniechęcić do jego budowy.

W efekcie, nawet jeśli wspomniana inwestycja dojdzie do skutku, to i tak zwróci się ona dopiero po pewnym czasie. Istotne jest również to, czy i kiedy dany zbiornik zostanie napełniony. Bądźmy szczerzy – w ostatnich latach mamy do czynienia głównie z suszą. Warto jednak pamiętać, że od tej strony budowa takiego zbiornika może być korzyścią, chociażby ze względu na niezależność od sieci wodociągowej.

Podsumowanie

Czy zbiorniki przemysłowe opłaca się budować? Tak, ale jeśli chcemy przejść przez gąszcz wszystkich niezbędnych formalności, musimy skorzystać z szeroko pojętego doradztwa prawnego. W przeciwnym razie nasza inwestycja może w ogóle nie dojść do skutku.