Jak prowadzić sprzedaż materiałów pirotechnicznych?

 

Sklep z fajerwerkami musi spełnić szereg wymogów prawnych, nakładanych na niego przez rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2003 roku, związane z bezpieczeństwem i higieną pracy przy produkcji, transporcie wewnątrz zakładowym oraz obrocie materiałami wybuchowymi, jak również w zgodzie z przepisami przeciwpożarowymi.

Różnica między sprzedażą detaliczną a profesjonalną

Warto również wspomnieć, że nie każde fajerwerki podlegają pod te przepisy. Materiały, które wymagają posiadania koncesji (a więc przeznaczone do profesjonalnych pokazów pirotechnicznych – na przykład wykonywanych na różnego rodzaju festynach i innych imprezach masowych) podlegają regulacjom rozporządzenia Ministra Gospodarki z 2002 roku.

Każdorazowo, bez względu na przeznaczenie materiałów pirotechnicznych, ich przechowywanie oraz sprzedaż powinny być dokonywane z najwyższą ostrożnością. Należy mieć na uwadze, że ryzyko związane z tego typu towarami jest znacznie wyższe, dlatego też środki ostrożności również powinny być większe.

Jakie wymogi należy spełnić aby sprzedawać fajerwerki?

Sklep z pirotechniką, który chce wprowadzić do obrotu materiały pirotechniczne w ilości nieprzekraczające 1 tony, musi spełnić kilka wymogów, aby móc sprzedawać fajerwerki. Oznacza to między innymi konieczność:

– pożarowego oddzielenia pomieszczeń, w których będą przechowywane środki pirotechniczne,

– odpowiedniego zabezpieczenia pomieszczenia (minimum poprzez wentylację grawitacyjną),

– dostosowania instalacji elektrycznych do wymogów, jakie muszą spełniać miejsca zagrożone pożarowo,

– zakaz stosowania ogrzewania elektrycznego w pomieszczeniach magazynowych.

To tylko część wymogów, jakie musi spełnić przedsiębiorca. Dodatkowo, obowiązuje absolutny zakaz przechowywania fajerwerków w innym opakowaniu niż fabryczne oraz rozdzielania zawartości opakowania.

Ile wyrobów może przechowywać sklep z pirotechniką?

Zgodnie z przepisami, ilość fajerwerków w jednym pomieszczeniu jest uzależniona od jego rodzaju. I tak w pomieszczeniach magazynowych (służących wyłącznie do przechowywania wyrobów, nie ich sprzedaży) może znajdować się w tym samym czasie nie więcej niż tona materiałów pirotechnicznych.

W magazynie znajdującym się na zapleczu sklepu ilość ta nie może przekraczać 300kg, a na samym sklepie w tym samym czasie znajdować się może maksymalnie 100 kg wyrobów. Kwestią oczywistą jest, że wyroby pirotechniczne mogą być sprzedawane tylko osobom pełnoletnim i obowiązuje bezwzględny zakaz wypróbowywania produktów w pomieszczeniach zamkniętych.